Paraelement

Paraelement to najpopularniejsza polska marka sprzętu do latania napędowego.