Program szkolenia paralotniowego

Poniżej przedstawiamy program szkolenia paralotniowego.

Szkolenie teoretyczne jest wspólne dla wszystkich rodzajów uprawnień, a niezbędne różnice przekazujemy indywidualnie.

Obejmuje 12 godzin wykładów, w części może być prowadzone metodą e-learningową.

Zawiera 11 przedmiotów, w tym: wiedzę ogólną o paralotni, zasady lotu, bezpieczeństwo lotów, osiągi, procedury operacyjne i oczywiście meteorologie.

Kładziemy szczególny nacisk na znajomość zasad podziału przestrzeni powietrznej, zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym prawidłowe przewidywanie pogody.

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego uczeń podchodzi do egzaminu wewnętrznego, na podstawie którego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, po czym przystępuje do egzaminu państwowego, a po jego zdaniu otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (PGP) z uprawnieniem podstawowym PPG.

Uwaga! Posiadacze ważnych Świadectw Kwalifikacji z uprawnieniami podstawowymi PP, PPG lub PPG zdający na drugie uprawnienie podstawowe nie muszą zdawać egzaminu teoretycznego, jednak w naszym ośrodku muszą przejść kompletne szkolenie teoretyczne, aby ukończyć kurs.

Egzaminy państwowe można zdać podczas dowolnej sesji w kraju. Nasz ośrodek regularnie organizuje takie egzaminy dla naszych kursantów – na miejscu, w Warszawie, bez konieczności wyjazdu.

 

 

Uprawnienia PPG (dla osób nie posiadających ŚK)

Loty z napędem plecakowym, start na nogach

Szkolenie praktyczne:

Wykonanie co najmniej 32 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na paralotni PPG, w tym:

-wykonanie minimum 7 lotów na paralotni dwumiejscowej, łącznie co najmniej w czasie 3 godzin

-wykonanie minimum 25 lotów samodzielnych w łącznym czasie co najmniej 7 godzin

-wykonanie 3 przelotów na odległość minimum 15km każdy

-lądowanie na ograniczonym obszarze 60×60 m z włączonym i wyłączonym silnikiem

Szkolenie zawiera: naukę naziemną (ground handling), naukę obsługi paralotni, przygotowanie do lotu i składanie sprzętu po locie

Uczymy startu metodą klasyczną i alpejską (odwróconą)

Pokazujemy jak obsługiwać napęd PPG

Przekazujemy zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i latania na napędzie PPG

Wszystkie loty samodzielne są nadzorowane przez instuktora. Podczas wszystkich lotów uczeń pozostaje w kontakcie radiowym z instruktorem.

 

 

Uprawnienia PPG (dla osób, które ukończyły I etap szkolenia w lotach swobodnych lub posiadają Świadectwo Kwalifikacji i inne uprawnienie podstawowe )

Loty z napędem plecakowym, start na nogach

Szkolenie praktyczne:

Wykonanie co najmniej 25 lotów w czasie nie mniej niż 7 godzin na paralotni PPG, w tym:

-wykonanie minimum 25 lotów samodzielnych w łącznym czasie co najmniej 7 godzin

-wykonanie 3 przelotów na odległość minimum 15km każdy

-lądowanie na ograniczonym obszarze 60×60 m z włączonym i wyłączonym silnikiem

Szkolenie zawiera: naukę naziemną (ground handling), naukę obsługi paralotni, przygotowanie do lotu i składanie sprzętu po locie

Uczymy startu metodą klasyczną i alpejską (odwróconą)

Pokazujemy jak obsługiwać napęd PPG

Przekazujemy zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i latania na napędzie PPG

Wszystkie loty samodzielne są nadzorowane przez instuktora. Podczas wszystkich lotów uczeń pozostaje w kontakcie radiowym z instruktorem.

 

 

Uprawnienia PPGG (dla osób nie posiadających ŚK)

Loty na wózku PPG, start na kołach

Szkolenie praktyczne:

Wykonanie co najmniej 45 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na paralotni PPG, w tym:

-wykonanie minimum 9 lotów na paralotni dwumiejscowej, łącznie co najmniej w czasie 3 godzin

-wykonanie minimum 36 lotów samodzielnych w łącznym czasie co najmniej 7 godzin

-wykonanie 3 przelotów na odległość minimum 15km każdy

-lądowanie na ograniczonym obszarze 60×60 m z włączonym i wyłączonym silnikiem

Szkolenie zawiera: naukę naziemną (ground handling), naukę obsługi paralotni, przygotowanie do lotu i składanie sprzętu po locie

 

Pokazujemy jak obsługiwać napęd i wózek PPG

Przekazujemy zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i latania na wózku PPG

Wszystkie loty samodzielne są nadzorowane przez instuktora. Podczas wszystkich lotów uczeń pozostaje w kontakcie radiowym z instruktorem.

 

Uprawnienia PPGG (dla osób, które ukończyły I etap szkolenia w lotach swobodnych lub posiadają Świadectwo Kwalifikacji i inne uprawnienie podstawowe )

Loty z napędem plecakowym, start na nogach

Szkolenie praktyczne:

Wykonanie co najmniej 45 lotów w czasie nie mniej niż 10 godzin na motoparalotni, w tym:

-wykonanie minimum 36 lotów samodzielnych w łącznym czasie co najmniej 10 godzin

-wykonanie 3 przelotów na odległość minimum 15km każdy

-lądowanie na ograniczonym obszarze 60×60 m z włączonym i wyłączonym silnikiem

Szkolenie zawiera: naukę naziemną (ground handling), naukę obsługi motoparalotni, przygotowanie do lotu i składanie sprzętu po locie

 

Pokazujemy jak obsługiwać wózek PPG

Przekazujemy zasady bezpieczeństwa w czasie obsługi i latania na napędzie PPG

Wszystkie loty samodzielne są nadzorowane przez instuktora. Podczas wszystkich lotów uczeń pozostaje w kontakcie radiowym z instruktorem.

 

Uprawnienie do lotów z pasażerem – TANDEM

(dawniej CP)

Warunki dopuszczenia do szkolenia:

Posiadanie ważnego Świadectwa Kwalifikacji Pilota paralotni z uprawnieniem podstawowym PP, PPG lub PPGG

minimum 50h nalotu

posiadanie ważnych badań lotniczo-lekarskich

ukończone 18 lat

Szkolenie praktyczne do uprawnienia TANDEM:

Wykonanie minimum 10 lotów na paralotni dwumiejscowej.

Przygotowanie sprzętu do lotu

Zaawansowane techniki pilotażu, w tym:

Lądowanie na celność w określonym miejscu z włączonym i wyłączonym silnikiem

Lot na małej wysokości

Lądowanie w ograniczonym terenie.

Kontrola paliwa w lotach komercyjnych

Start z bardzo ciężkimi pasażerami

 

 

Szklenie teoretyczne do uprawnienia TANDEM

Każdy pilot tandemu musi przejść pełne szkolenie teoretyczne w naszym ośrodku w zakresie podstawowym (nie dotyczy kursantów, którzy ukończyli szkolenie w naszym ośrodku w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kurs na tandem). Oprócz tego szkolenie do uprawnienia TANDEM zawiera dodatkowe przedmioty:

-technika lotu w tandemie

-instruktaż pasażera

-sytuacje niebezpieczne

-prawo w zakresie związanym z lotami w tandemie

-pierwsza pomoc

-dobór sprzętu do lotów w tandemie